خیرگزاری آهوران نیوزخبرگزاری آهوران نیوز
این وبلاگ برای دفاع از حقوق مذهبی وقومی ملت هاي مظلوم ایران خصوصا ملت تحت ظلم بلوچ راه اندازی شده است لذا برای بهتر آگاهی دادن به ملت وانتشار اخبار ایران به مجامع جهانی نیاز به همکاری شما دوستان عزیز است
http://ahoran2.blogspot.com/
ایمیل
aahoran@yahoo.com

0 نظرات: