تصویری از شهید سعید قنبرزهی(رحمت الله) و شهید عبدالرئوف حسن زهی(مصعب)

رسول الله (ص) فرمودند:
افضل الاعمال بعد از الایمان جهاد است
، بعد از آن حج مقبول

0 نظرات: