شهادت….

« ولا تحسبنّ الذّين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربّهم يرزقون »
شهادت چشمه آب حيات است كه شهيد از آن مي نوشد و جاودانه مي شود . چنانكه مجاهدی عقيده اش را اينگونه بيان كرده است : « تا حال مرده بودم و اين لحظه آغاز جهاد وشهادت است ، اين احساس را در خود مي بينم كه زندگي جاويدان را آغاز مي كنم ، شهادت انسان را به درجه اعلاء ملكوتي مي رساند ، چقدر شهادت در راه خدا زيباست .
شهيد مي داند به همه جا نوافشاني خواهد كرد ، راه رابه ديگران نشان خواهد داد و هميشه راهنما خواهد بود . پس به راستي رزمنده اي زيبا گفت : « ما مردگان تاريخ بوديم ، اگر شهادت و شهيدي نداشتيم ، شهيد شمع تاريخ است .»
رزمندگاني كه به درجه پرفيض شهادت نائل آمده اند ، مي دانستند كه شهيد با خدا معامله مي كند و بر اين عقيده است كه خداوند به پيمان خويش سخت وفادار است . « خداوند سبحان از مؤمنان جانها و اموالشان را خريداري مي كند و بهشت به آنها مي دهد . آنها در راه خدا پيكر مي كنند ، مي كشند و كشته مي شوند ، اين وعده حقي است بر او كه در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده است چه كسي از خدا به عهد خود وفادارتر است ؟»
شهيد راهش را با آگاهي و بينش خود انتخاب كرده است ، لذا ، با جانش براي رسيدن به مقصود خويش مي كوشد و فداكاري مي كند و به مقصد مي رسد ، شهيدي ديدگاه والاي خويش را اينگونه به زبان آورده است : « خدايا تو شاهدم باش كه من در راه تو كور كورانه قدم برنداشتم ، به من صدها جان بده كه جانم را فداي تو و اسلام عزيز بكنم و دين خون شهدا را ادا كنم .» شهادت مخصوص افراد برتر وبرگزيده حق و اولياي اوست ، شهادت زيباترين پيام كتاب هستي است ، شهادت زندگي و حيات و خلاصه اينكه ، « شهادت افتخار مردان است .»
پس با آگاهي از مقام والاي شهيدان ، رزمندگان اسلام به سوي ميدانهاي نبرد شتافتند ، زيرا براي رسيدن به اين مقام والا لحظه شماري مي كردند ، كه آنان عقيده داشتند ، « بزرگترين آرزوي يك جوان شهادت است .»

0 نظرات: