افراد بدتر از حیوان ۲

بنام الله
کلامی زیبا از حضرت علی در مورد داماد مهربانش عمر فاروق شوهر کلثوم بنت علی بن ابی طالب
ومن کلام له علیه السلام لعمربن الخطاب وقداستشاره فی غزو الفرس بنفسه ان هذا الامر لم یکن نصره ولاخذ لانه بکثره ولا قله وهو دین الله الذی اظهره وجنده الذی اعده وامده حتی بلغ ما بلغ وطلع حیثما طلع ونحن علی موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده ومکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه ویضمه فاذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم یجتمع بحذافیره ابدا والعرب الیوم وان کانو ا قلیلا فهم کثیرون بالاسلام عزیزون بالاجتماع فیکن قطبا .
( نهج البلاغه ج 2 ص 40 )
از سخنان آن حضرت رضی الله عنه است هنگامی که عمر بن الخطاب رضی الله عنه در باره رفتنش به جنگ ایرانیان باآن حضرت مشوره نمود ودر پاسخش فرمود : این امر پیروزی ، و شکست دین اسلام به بسیاری وکمی سپاه نیست ، بلکه این دین وسپاه خداوندی است که آن را نمایان ساخته ، واو را یاری وکمک کرده ، تا برسد به آن جایی که باید برسد وظاهر گردد در هر جایی که باید ظاهر گردد واگر چه عرب امروز کم هستند لیکن چون مسلمانند بسیار ودر پرتو اجتماع وهم آهنگی ارجمند وپیروزند پس تو مانند ستون فولادین گردونه در جای خویش استوار باش .
در این جملات زیبا حضرت علی حضرت عمر و سپاهی که تحت قیادت عمر رضی الله عنهم اجمعین جهاد می کردند را مسلمان می دانستند ولی در این زمان آخوند های بی شرف به حضرات صحابه توهین می کنند وجملات زیبای حضرت علی را دارند کم کم از کتاب های خود حذف می کنند تا بهتر بتوانند مردم ساده لوح خود را استحمار کنند و به بهانه خمس مالشان را وبه نام صیغه ناموس شان را مورد تعرض قرار دهند لعنت خداوند بر تمام دشمنان اصحاب پیامبر تا روز قیامت .

0 نظرات: