افتخاروعزت امت محمد(ص)در نصرت دین خدا است .

Image and video hosting by TinyPic
افتخاروعزت امت محمد(ص)در نصرت دین خدا است .
و به حمدالله اهل سنت ایران با توجه به تمامی محدودیت های موجود
این مهمان خدا را وعزت دنیا وآخرت را با گرمی نوازش کرده اند
ودر راه نصرت دین الهی قربانیهای فراوانی به اسلام عرضه داشته اند
وملت مظلوم اهل سنت کردستان،خراسان،هرمزگان وسایر نقاط سنی نشین
با تمام موجودیت وملیت خواهی خود را از عصر سعادت
تا عصر به اصطلاح تمدن فعلی فدای ترویج وتثبیت
مبانی دین وفرهنگ پر ارزش اسلام نموده اند
وعزت وکرامت ،استقلال وشرف خود را درپایداری وعزت مسلمین دیده اند.
آری این ملیت ها با زعامت وصدر نشینی علمی که داشته اند
اسوه خلاقیتها ومفکورهای دینی وسیاسی بوده اند
و برای سعادت ونجات تمامی مسلمان علما وفرهنگیان
این ملیت ها با تصنیفات وتالیفات علمی وحفظ سنگرهای
حق علیه باطل مصدر پیدایش جدید بوده اند.
باید جهان اسلام در مقابل اندیشه ها وزحمات مغزهای متفکر ومصلح
علماء کرد،فارس،عرب ومجاهدان
توانمند این ملیت ها در راه رستگاری امت اسلامی از یوغ کفروشرک جهانی
سر تعظیم فرودآورندوقدر واحترام این ملیت و قومیت های شریف
را از واجبات انسانی واسلامی خود بدانند.
چرا که این قومیتها هرگز از موقف ایمانی وجهادی خود در هر عرصه ومیدان عقب نشینی
نکرده اند وانشاءالله برای یاری دین خدا از هیچ قربانی در این راه دریغ نخواهند کرد
وهم پای سایر اهل سنت ایران به مبارزه خویش ادامه خواهند داد.
Image and video hosting by TinyPic

0 نظرات: