نحن جندالله

ما مجاهد حقيم قدرت خدا با ماست هرکجا که رو آريم دست کبريا با ماست
از فراز سنگرها چشم مصطفی با ماست درطلوع هرصبحی طرفه مژده هاباماست
ما به پيکر ملت با زوی توا نا ييم اعتماد امروزيم افتخار فردا ييم

1 نظرات:

ناشناس گفت...

ماشا الله.
جزاکم الله خیرا
احسن الجزا.
الله اکبر