برچسب وهابیت برای مبارزه با اهل سنتبرچسب وهابیت برای مبارزه با اهل سنت
ویدئویی در این زمینه مشاهده کنید
برای دیدن روی عکس کلیک کنید
حتما ببینید و خودتان قضاوت کنید
چه سنی و چه شیعه
و در موردش حتما نظر بدهید

0 نظرات: