شایعات رژیم آخوندی


رژیم آخوندی باز به حیله دیگر رجوع کرده و می خواهد ضعف خود را پنهان کند و مردم داغ دیده اهل سنت را پریشان کند و بتواند سر نخ هایی بدست آورد ولی غافل از اینکه مردم ما آگاه شده اند و دیگر فریب نمی خورد.
رژیم آخوندی شایعی مبنی بر این که دولت پاکستان، سخنگوی جنبش ،مولوی عبدالرئوف بلوچ را دستگیر کرده را در خبر گزاری رسمی ایرنا پخش کرده و به نوعی می خواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد.
بله رژیم آخوندی که توان مبارزه و توان تامین امنیت کشوری که بزور تصاحب کرده را ندارد به کشورهای همسایه روی می آورد و خود این را خوب می داند که تمام مجاهدین در کوههای بلوچستان هستند ، اما توان رویارویی با آنها را ندارد از این رو برای اینکه دل گرمی به افراطیان رافضی بدهد ادعا می کند آنها در پاکستان و افغانستان هستند.
و ما این شایعات را بشدت تکذیب می کنیم و جای هیچ نگرانی نیست. و از ملت مظلوم ایران می خواهیم که صبر پیشه کنند که خداوند پوزه سفاکان وجباران را به خاک می مالدو آنها را ذلیل می کند.
به امید الله پیروزی نزدیک است
الله اکبر وللحمد زنده باد جندالله
یاشریعت یاشهادت
مدیریت وبلاگ دوستدار شهدای جندالله

0 نظرات: