فعالیت دالبندین آنلاین در آدرس جدید

دالبندین آنلاین که جدیدترین اخبار سرمچاران بلوچستان ایران را به زبان - اردو به اطلاع خوانندگان میرساند ، چند روز پیش مورد حمله ی هکرهای رژیم آخوندی قرار گرفت ، دست اندرکاران سایت تصمیم گرفتند در آدرس جدید فعالیت خود را آغاز نمایند.
از دوستان عزیز گزارش میشود در انتشار آدرس جدید دالبندین آنلاین همکاری و همیاری نمایند.
آدرس جدید دالبندین آنلاین


0 نظرات: