خطر آینده ای که همۀ امت اسلام را تهدید می کند

امروز مسلمانان با مصیبت بسیار بزرگ و فتنه عظیمی مواجهند که به جز الله کسی دیگر حجم فراگیر این خطر را نمی داند و آن اینکه امامیه برای اولین بار در تاریخ موفق شدند که دولتی را به نام مهدی غایب پایه گذاری نمایند.
واگر امام دوازدهم (مهدی شیعه) زاده نشده و اصلا وجودی ندارد اما دولت امامیه اثناعشری در ایران به اسم مهدی برپا گردیده و این دولت از ولی فقیه کسی که به ادعای آنها نایب امام زمان است دستور می گیرد و وی حکومت می کند و قانون این دولت و نظام آن و همه ارکان مجالس (مجلس نخبگان و تشیخص مصلحت و مجلش شورا و...) و تمامی دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح و پلیس و سپاه پاسداران همه و همه بر اساس اسم امام ساخته و برپا شده اند و به نیابت وی عمل می کنند و تمامی آنها در هر لحظه منتظر خروج وی می باشند!!!!.
امامی که هرگز وجود خارجی ندارد امروز در ایران حاکم است و به اسمش قوانین صادر میگردد و همۀ اوامر اجراء میگردد پس امام دوازدهم (مهدی شیعه) تنها اعتقادی در قلب نیست که در خارج وجود نداشته باشد بلکه عقیده ای است که به آن عمل میگردد، پس امام دروغین توسط نواب دروغینش بر جهان حکومت می کند!!!
اما برای اینکه ظهور کند و خارج گردد برنامه ای را برای وی ریخته اند که وی آن را اجراء نماید. (و این برنامه سراسر انتقام از مسلمانان و عربها می باشد که الله قرآن را در بین آنها و به زبان آنها نازل نمود و آنها اسلام را به سرزمین فارس رسانده و بر حکومت جور ساسانی پایان بخشیدند) مهدی شیعیان در آغاز، امام حرم مکه را در روز جمعه به قتل می رساند و دستان فرزندان بنی شیبه را قطع می کند و قریش را یکسره ریشه کن می نماید و حجاج را به قتل می رساند سپس به مدینه منوره رفته ابوبکر و عمر را از قبرهای شان بیرون آورده و به آتش می افگند و مادر مومنان عایشه را سنگسار می کند و اهل مدینه را می کشد سپس به مکه باز می گردد تا کعبه را ویران نماید و آن را به کوفه نقل دهد سپس تورات را از طبریه بیرون می کند و به آن حکم می نماید سپس تا چهل روز خون مسلمین را مباح می گرداند تا همه را نابود بگرداند سپس پدرانش را همه زنده می نماید تا ملک عظیم وی را بنگرند پس کسانی را که بر پدرانش ستم نموده اند و حکومت نموده اند، زنده می گرداند تا همه خلفا و سلاطینی را که یکی پس از دیگری بر امت اسلام حاکم بوده اند، را به قتل برساند و قبل از روز قیامت همه را محاسبه نماید.
این برخی از دست آوردهای مهدی (موعود شیعیان) است که معتقدند پس از آنکه ظهور نمود آن را انجام میدهد و هم اینک زمان ظهورش فرارسیده است.
همه روایاتی را که در زمینه انجام دادن اعمالی آورده اند که مهدی در هنگام ظهورش به آن اقدام می نماید به جز وقت مناسب سیاسی هیچ چیزی دیگری مانع تنفیذ آن نمی گردد و امروز آن وقت مناسب سیاسی برای آنها فرا رسیده است تا بر جهان اسلام یورش برند و بر حرمین شریفین مسلط گردند. امروز امت اسلامی در تفرقه و حیرت به سر میبرد و اکثر اهل سنت، این دسیسه بزرگ را درک نمی کنند و این خطر را احساس نکرده اند.
امروزه جهان غرب مسلمانان را با زیرکی تمامی می فریبند و دولت اثنا عشری را بر آنها مسلط میگردانند زیرا این دولت در نهایت میتواند اسلام را نابود نماید اسلامی که دشمنان اسلام و یهود و نصارا از آن در هراس اند. اگر مسلمانان جهان متوجه این دسیسۀ آنها نشوند آیندۀ دردناکی در انتظار آنها خواهد بود مانند آیندۀ عراق و افغانستان که غرب و در رأس آن آمریکا این دو کشور مسلمان را دو دسته تقدیم ایران نمود.
پس آیا مسلمانان از این دسیسه ها و توطئه های بزرگی که علیه آنها چیده می شود و آنچه که در انتظار شان است آگاهند؟

0 نظرات: