25 بهمن نشان داد که پیش بینی حکومت درست بود!

مجموعه ای از فیلم های خبری تظاهرات دیروز – 25 بهمن- ایران را در ستون اخبار برگزیده می بینید. از میان آن مجموعه، سه فیلم جنبه بسیار مهم خبری دارد
1- فیلم مردی که با سربند سبز و عکس دو پسر بچه ای که هنوز معلوم نیست فرزندانش هستند و یا قربانی سرکوب های سال گذشته، صبح دیروز بالای یک جرثقیل رفت و با این اقدام خود باندازه تمام تلویزیون ها و شبک های اینترنتی و رادیوها در آگاه کردن مردم برای تظاهرات 25 بهمن نقش ایفاء کرد و جهان را متوجه ایران کرد.

2- فیلم پائین کشیدن و آتش زدن پوستر بزرگ "بصیرت" توسط جوانانی که شاید تا دیروز تصور می شد، آنها نمی دانند معنای این بصیرت که رهبر می گوید چیست و اشاره اش به کیست؟ اما به آتش کشیدن آن نشان داد که مردم همه چیز را میدانند و سکوت آنها ناشی از بی خبریشان نیست. آنگاه که فرصت پیدا کنند پاسخ را میدانند چگونه بدهند!

3- فیلم سوم نیز بازگو کننده مرحله جدیدی از خشم و نارضائی مردم ایران است که مستقیما شخص علی خامنه ای را هدف گرفته است. تظاهرات دیروز نشان داد که دوران پنهان شدن او در پشت شعارها و افراد و جملات گنده گنده گذشته است و مردم شخص او را نشانه گرفته اند. فردا بیشتر از امروز!

این سه فیلم، در مجموع خود، فضای امروز ایران را نشان میدهد. فضائی که تا دیروز زیر غبار ناشی از هوای بشدت آلوده تهران پنهان بود و اکنون به کف خیابان ها آمده است. تظاهرات دیروز در شهرهای ایران و بویژه پایتخت نشان داد که ترس و وحشت حکومت از صدور مجوز یک راهپیمائی به هر دلیل و هر شعار داخلی و یا خارجی، بیهوده نبود، زیرا مردم اگر فرصت بیابند، خیابان های تمام شهرهای ایران را تسخیر کرده و ایران تبدیل خواهد شد به یک میدان آزادی، باندازه همه کشور!
تظاهرات دیروز همچنین نشان داد که مردم در آینده در انتظار فرصت نخواهند نشست و خود فرصت خواهند ساخت. هر روز تاخیر حکومت در قبول بحران، و خاتمه نبخشیدن به حاکمیت مشتی اوباش، آدم کش، چپاولگر، مجیز گوی قدرت، و نرفتن به سوی تشکیل یک شورای ملی، مرکب از همه نیروهای بیرون و درون حکومت، جهت یافتن راه حل بحران، نتیجه ای ندارد جز سقوط در دامان حوادث!
پیک نت

0 نظرات: