دانشجوئي كه در 25 بهمن در تهران به شهادت رسيده است كرد و سني مذهب مي باشد

نام صانع ژاله، در نخستين واكنش هاي دولت ايران به تظاهرات ضد حكومتي ديروز، شنيده شد. دولت ايران مي گويد، صانع ژاله دانشجوي بسيجي بوده كه ديروز و توسط مخالفان دولت كشته شده است. مخالفان اما روايت ديگري از كشته شدن اين دانشجوي دانشگاه هنر تهران ارايه مي دهند.بیانیه انجمن قلم کردستان ایران
به مناسبت جانباختن صانع ژاله عضو انجمن قلم کردستان ایران
با نگرانی و اندوە فراوان خبر جانباختن "صانع ژاله" عضو انجمن قلم کردستان ایران را دریافت نمودیم.
وی که روز ٢٥ بهمن ماه ١٣٨٩در حمایت از مردم مصر و تونس، در راهپیمای ای مسالمت آمیز بدین مناسبت شرکت نموده بود، در جریان ناآرامیها در تهران، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از جند ساعت دست و پنجه نرم کردن با مرگ، در سن ٢٦ سالگی جان خود را از دست داد.
"صانع ژاله" سال ١٣٦٣ در شهرستان پاوە در استان کرمانشاه متولد شد. تحصیلات ابتدایی تا مقطع دبیرستان را در همان شهر به پایان رسانید، و پس از آن توانست با پذیرش در رشته نمایش، در دانشکده هنر دانشگاه تهران بە تحصیل ادامە بدهد. وی همچنین در زمینه­های فرهنگی، دانشجویی و مدنی فعال بود. صانع کار ادبی خود را با نوشتن داستان شروع کرد.
"صانع ژاله" به عنوان یک فعال مدنی، از بکارگیری روشهای خشونت آمیز اجتناب می ورزید.
با توجه به علاقه و توانایی صانع ژاله، پیش بینی می­شد که وی بتواند در زمینه داستان نویسی موفقیتهای شایانی به دست آورده، و به یکی از داستان نویسهای توانا تبدیل شود.
ما ضمن تسلیت بە خانوادە و بازماندگان صانع ژالە، ترور این همیار عزیز خود را محکوم کردە، و در وحله اول نیروهای اننظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را مسئول مرگ این فعال مدنی می­دانیم. چرا که وظیفه این نیروها تآمین امنیت و آسایش هموطنان است.
شورای مدیریتی انجمن قلم کردستان ایران

0 نظرات: