وباز ماتم در بلوچستان این بار قرعه به نام سرباز افتاد واین سرزمین غیرت و مردانگی در سوگ فرزندی دیگر سیاه پوشیده


دو جوان بلوچ که سوارخودرو تویوتا- 2000 بوده اند ، در دو راهی پارود - سرباز در بلوچستان به علت تاریکی شب و مشاهده نکردن ایست سپاه توقف نمیکنند و بعد از عبور از ایست بازرسی توسط نیروهای سپاه رژیم به رگبار بسته میشوند ؛ در همین حالت یک جوان به نام امان اربابی فرزند جان محمد در صحنه جنایت بر اثر تیراندازی سپاهیان کشته میشود و جوان دیگری به نام رشید که راننده خودرو بوده است زخمی میشود و هم اکنون در حالت زخمی در بازداشتگاه نیروهای سپاه رژیم به سر میبرد.
لازم به ذکر است رژیم برای دادن جنازه جوان کشته شده از خانوده اش یک میلیون تومان جریمه نقدی خواسته بوده و خانواده جوان کشته شده که فقیر بودند ، با مشکلات فراوان جریمه را تهیه میکنند و بعد پرداخت یک میلیون تومان جریمه به رژیم جنازه فرزند شان را تحویل میگیرند.
این اولین وآخرین جنایت در حق ملت مظلوم واهل سنت بلوچ توسط نیروهای ا شغالگر نیست ونخواهد بود.هر روز و هر هفته، جوانان بلوچ به بهانه های مختلف، در خیابان ها، جاده ها و کوه ها، معصومانه به قتل میرسند، بدون این که کسی جوابگو باشد.کشتار درمانی به عنوان تنها راه حل در بلوچستان بکار برده میشود.
فعالان سیاسی غرب نشین قهرمان محکوم کردن میشوند آن وقت که این ملت برای دفاع از خودش دست به اقدامی بزند.
یادمان باشد دیکتاتوری تا زمانی ادامه پیدا میکند که تحمل مردم ادامه یابد. ‫اگر امروز همه ایرانیان محکم بایستند، فردا ظلم تمام میشود

0 نظرات: