حدیث روز

بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم
عن انس رضی الله تعالی عنه -رفعه – العلماء امناء الرسل علی عبادالله ما لم یخالطوا السلطان ویداخلوا الدنیا ، فاذا خالطواالناس وداخلواالدنیا فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم ( وفی روایۀ : واجتنبوهم )
( الحسن بن سفیان ، مستدرک حاکم فی تاریخه ، والقاضی ابوالحسن عبدالجبار بن احمد الاسترآبادی فی امالیه و ابو نعیم والدیلمی والرافعی ........کنزالعمال ج : 10 ....ص 204 )
حضرت انس روایت می کند که : رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند : علماء امانتدار انبیاء نزد مردم هستند ( یعنی محافظ دین وایمان مردم هستند واین ذمه داری است که به واسطه وراثت انبیاء بر گردنشان گذاشته شده است ) به شرطی که تحت اختیار حکومت نباشند ودل به دنیا ندهند ولی اگر خود را در اختیار حکومت قرار دادند ( یعنی از حکومت پیروی کردند وبنا به ترس خود مصلحت نموده و کلمه حق را مخفی نمودند ) ودل به دنیا دادند گویا که به انبیاء خیانت کرده اند بعد از آن از آنها دوری کنید ودر روایت دیگری اینجور آمده که از صحبت ودوستی آنها اجتناب کنید .
علم بزرگترین نعمتی است که الله تعالی به کسی عنایت می کند و در حدیث آمده است هر کس که الله تعالی برای او اراده خیر بکند او را فهم دین عنایت می کند لذا علم بزرگترین انعام الهی است چون یک عالم در مثابل مسئولیتی مه الله تعالی به او داده مسئول است وباید برای حفاظت دین وایمان مردم خود باید همچون انبیاء با مشکلات روبرو شود و در مقابل مشکلات حق را گفته و مردم را از خطرات دشمنان اسلام با خبر نماید ولی اگر عالم از این مسئولیت خود سر پیچی نموده ودر مقابل ایمان و دین مردم احساس مسئولیت نکند مطمئن باشیم که این عالم نیست بلکه یک خائن است که به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خیانت کرده است لذا امروزه علماء ایران و خصوصا اهل سنت ایران وبلوچستان خوب بیندیشند تا از این وعید خود را حفاظت نمایند خصوصا در این زمان که دین وایمان مرددم اهل سنت ایران و بلوچستان از طرف خفاشانی همچون خامنه ای پلید در خطر است و هر شب وروز از تمام وسایل ارتباط جمعی به عقاید ومقدسات اهل سنت توهین می شود باید علماء موضع خود را صاف و روشن بیان کنند تا مردم اهل سنت ایران بدانند که این علماء محافظ دین وایمان مردم و وفادار به انبیاء هستند ویا دنیاپرستانی هستند که از ترس موت و محبت دنیا به انبیاء خیانت می کنند اگر این کار را نکنند مردم اهل سنت ایران فکری به حال خودشان بکنند .
ابوالقاسم بلوچ


0 نظرات: