شرکت دهها هزار نفر در تظاهرات تهران

در واکنش به دعوت رهبران مخالف دولت، خبرگزاری های خارجی از تهران گزارش می دهند که هزاران نفر در این راهپیمایی ها شرکت کرده اند.
خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش داده که هزاران نفر در راهپیمایی مخالفان دولت برای اعلام همبستگی با مردم مصر و تونس شرکت کرده اند.
رضا سایه خبرنگار سی ان ان در اسلام آباد، از قول شاهدان عینی می گوید که دهها هزار نفر از مخالفان دولت در حال راهپیمایی هستند و با تاریک شدن هوا بر تعدادشان افزوده شده است.
یک شاهد عینی با تائید این خبر به بی بی سی گفت که با تاریک شدن هوا انگار ترس بیشتر مردم ریخته و گروه های تازه ای در حال پیوستن به تجمعات اعتراضی هستند.

ادامه مطلب در بی بی سی

0 نظرات: