خاطرات اهل سنت ايران از هفته وحدت!

در کشور عزیز ما متأسفانه بازار نفاق در طول سال گرم است اما هر سال به مناسبت هفته وحدت! از 12 تا 17 ربیع الاول این نفاق و وقاحت رونق بیشتری به خود می گیرد!.
ملت ستمدیده ایران اعم از شیعه و سنی به اندازه کافی از دست منافقان و دین فروشان دنیا پرست آزار و اذیت دیده اند بالاخص در این روزها این رنج و غم ملی شدت بیشتری به خود گرفته است. سالهای متمادی است که چالش سیاسی در کشور یک درد مشترک ملی است که تمام هموطنان در این زمینه همدرد و تقریبا همه زخم خورده و ستم چشیده هستند.
ما جامعه اهل سنت کشور علاوه بر این ستم ملی و سیاسی درد جانکاه دیگری نیز دارد که هموطنان دیگر ما در کشور اعم از شیعه و اقلیتهای دیگر دست کم در این زمینه مشکل ما را ندارند.
از آغاز انقلاب غصب شده ملی که آنرا مصادره کرده و لباس تعصب و خشونت برتن آن پوشاندند! غالیان و افراط گرایان به ظاهر دیندار و مذهبی که برای تراکندن عقده های متعفن خود فرصت تلاش می کردند اینک وقت آن رسیده بود که به سوء استفاده از قدرت و بیت المال ملت گرسنه ایران به تصفیه حسابهای گذشته بپردازند و آتش کینه خود را به زعم خود فرو نشانند!.

ادامه مطلب

0 نظرات: