ادعای بسیجیان

ادعای بسیجیان ساندیس خور درباره ی تظاهرات مردم تهران علیه رژیم آخوندی مبنی بر اینکه این تظاهرات به فرمان امیر عبدالمالک بلوچ صورت گرفته است0 نظرات: