حدیث روز

بنام خالق کائنات
حضرت ابو هریره رضی الله عنه می فرماید رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمودند : لَیسَ مِِنَّا مَن خَبَّبَ إمرَأَۀٍ عَلَی زُوجِهَا أَو عَبدٌا عَلَی سَیِّدِهِ ( ابو داوود کتاب الطلاق باب فیمن خبب امرأۀ علی زوجها )
مفهوم : از امت من نیست کسی که زنی را بر خلاف شوهرش تحریک کند ویا غلامی را بر علیه آقایش .
یعنی کسانی که زنی را از شوهرش بد ظن می کنند و غلامی را از آقایش بد گمان می کنند از امت من نیستند و در یک حدیث دیگر رسول مقبول صلی الله علیه وسلم بروایت عبدالرحمن بن غنم رضی الله عنه می فرماید : پسندیده ترین بندگان الله تعالی کسانی هستند وقتی دیده می شوند یاد الله تازه می شود و بدترین و پلیدترین انسان ها کسانی هستند که بین دو نفر اختلاف می اندازند .
متاسفانه امروزه اگر کمی تفکر بکنیم می بینیم که اکثر مردم به این مرض مبتلا هستند و وبعضی به شوخی هم اختلاف ایجاد می کنند و علت این اختلاف افکنی ها بیشتر بخاطر محبت پست ومقام ومال می باشد که بخاطر این دو محبت انسان ها حاضر هستند دست به پلید ترین اعمال بزنند بین دوستان اختلاف ایجاد کنند تا بتوانند به مال و یا مقامی برسند . و بیشتر جای تاسف دارد که بعضی از علماء هم به این مرض مهلک مبتلا هستند در حالی که خود را وارثان نبی می دانند وکار نبوت ایجاد اتحاد و هم دلی بوده و الله تعالی محبت و اجتماعیت را یکی از بزرگترین نعمت های خود معرفی می کند ولی این نمایندگان نبی مرکز اختلاف می شوند آن هم بخاطر مال و منال و پست و مقام .
لذا امروزه که زمان خیلی حساس است مواظب اعمال خود باشیم که از دایره امتی بودن خارج نشویم این مال و منال واین پست و مقام ها همه از بین می روند و اختلاف انداز می ماند و روی سیاهش
لذا در این زمان فتنه از ایمان خود مواظبت بنمائیم و کوشش کنیم تا از چنین افراد خود را دور نگهداریم در آخر می خواهم به دوستانی که در تحریک های اسلامی فعالیت می کنند تذکر بدهم که مواظب باشند شاید افراد سود جویی در میان شما هم باشند که بخواهند بخاطر پست و مقام ویا مال ومنال در دل شما نسبت به امیر تحریکتان بد ظنی پیدا کنند چون این افرادی که افراد حرکتی را نسبت به امیرانشان بدگمان می کنند هم در این وعید داخل می باشند مواظب باشید گه گول این افراد را نخورید که اگر از امیرانتان بد گمان شدید دیگر جمع کردنتان مشکل است و نزدیک است روزی که منافقین را الله تعالی از مومنین جدا نماید و مومنین را به پیروزی واقعی برسانید .
موفق باشید
ابوالقاسم بلوچ

0 نظرات: