درسهایی از انقلاب مصر

ویژۀ سنی نیوز: جنبش مردمی مصر نشان داد فرعونهای مستبد هر چند نیرومند به نظر آیند چون دزدانند که از سایه خود بیم و هراس دارند، و کیان قلدری آنها از خانه عنکبوت نیز سست‌تر است! و قدرت پر توان مردم را هیچ نیرویی نمی‌تواند سرنگون کند. جنبش مردمی ایران چونان دیوی است که 30 سال تمام در سماور ترس و وحشت علی بابا در زیر اقیانوسهای دروغ و مکر ولایت فقیه زندانی بود. و حال طلسم جادویی شکسته شده چهره واقعی ولایت فقیه و مکر و حیله و دزدی و چپاول نیرنگش بر ملا گشته، دیگر این دیو هرگز به سماور باز نخواهد گشت!
اینکه نهضت مردمی به ثمر خواهد رسید، و گل آزادی و کرامت در ایران زمین به یاری خداوند شکوفه خواهد داد، واقعیتی است که جای بحثی برای آن باقی نمانده است.
حال قضیه یک جوان ایرانی لقمه نانی نیست که غرغر شکمش را خفه کند، کرامت ایرانی، و عزت و شرافت او در جهان توسط این نظام پایمال شده است، و جوان ما می‌خواهد شخصیت سازنده و فهمیده خود را در جهان به نمایش گذارد!
مصریها نشان دادند ملتی آگاه و با فرهنگ هستند، و با عقل و درایت و حکمت خود توانستند دیکتاتور ددمنش و دزدان سر گردنه را به خاک سیاه بنشانند!
همانطور که مصریها، و تونسیها قبل از آنها، و اکنون لیبیها و یمنیها و الجزائریها و سایر کشورهای عربی از ما نحوه خیزش مردمی و جنگ سرد یا اعتراض سبز را آموختند، جای دارد ما نیز از تجربیات آنها استفاده کنیم. تجربه ملتها شیرازه فهم و درایت انسانی است که استفاده از آن حق همه بشریت است.
از جمله درسهایی که از مصر می‌توان آموخت:
1. به هامش کشیدن منصب رهبریت نهضت مردمی...
اگر نهضت مردمی مصر چون جنبش سبز ما چند شخصیت مطرح به عنوان رهبر می‌داشت شاید عاقبتی بهتر از ما نمی‌یافت! افراد مطرح جنبش مردمی ایران آقای کروبی و موسوی و خاتمی و کسانیکه سعی در پر و بال دادن به آنها هستند چون کدیور و غیره.. نامهایی با تاریخ سیاهند که امروز ادعای توبه می‌کنند! و هنوز هم بر طبل خیالی نظام می‌زنند و خود را به خمینی ( کسی که با رهبری هشت سال جنگ بی‌نتیجه 4 ملیون جوان را زنده بگور کرد و کشور و ملت را به خاک سیاه بدبختی نشاند!) می‌چسپانند. حال اگر همین کروبی رئیس مجلس شود، و موسوی رئیس جمهور آیا وضع و حال کشور ما از آنچه هست بهتر خواهد شد؟!! یا اینکه آقایان باز به رسم عقرب به عادت خویش باز خواهند گشت؟!
این شخصیتها اگر واقعا توبه کرده‌اند، باید با اعتراف به جنایتهای خود و کشف حقیقت نظام و جنایتهای آن توبه خود را ثابت کنند، تا بتوانند جنبش مردمی را همراهی کنند نه رهبری!
رهبریت حرکت مردمی ما را باید شخصیت معنوی ملت تشکیل دهد، همه با هم مسئولیم و سرباز و رهبر. تا فرعون حیران و سرگردان با 70 ملیون رهبر مواجه شود!
2. هنوز دایره آگاهی رسانی ما نیاز به گسترش دارد...
باید تک تک افراد کشور چه شهری و چه روستائی، چه باسواد و جه بیسواد، از حقیقت این نظام و دزدیها و چپاولها و ظلم و ستم آن آگاهی یابند، و در پی آن دامنه اعتراضات و خیزش مردمی را به هر روستا و شهری رسانید، تنها تهران کافی نیست!
باید سربازان جیره‌خوار نظام را پراکنده کرد تا حجم تلفات مردمی کاهش یابد. البته باید بدانیم هیچ آزادی بی بها نیست، و دریابیم اگر چنانچه ما برای رسیدن به کشوری آزاد و با کرامت و شخصیت صدها شهید دهیم این عدد در مقابل آنچه روزانه در سکوت مطلق در سیاهچالهای نظام از فرزندان میهن عزیزمان سربریده می‌شوند هیچ است!..
3. رفع فرهنگ تنظیمی افراد...
باید همه آزادیخواهان دست در دست هم سطح فرهنگ جنبشی همدیگر را تقویت کنند. بیش از یک ملیون جوان ـ دختر و پسر ـ در میدان تحریر مصر 18 روز اعتصاب کردند، نه مشکل غذا بود و نه مشکل آب و دستشوئی و نه دعوا و مرافه! و افرادی نیز که از سوی نظام برای اغتشاش فرستاده می‌شدند، فورا شناسائی و به سزای خود می‌رسیدند. تمام طرفندهای اغتشاشگرایانه دولت، از هجوم به خانه‌های مردم، تجاوز به ممتلکات آنها، هجوم و قتل و غارت مردم در نطقه خفه می‌شد!
4. آگاهی دادن به نیروهای انتظامی..
فرعون مصر در بین هشتاد ملیون جمعیت این کشور 2 ملیون جاسوس و مخبر داشت! یعنی به معدل بیش از یک جاسوس در هر خانواده. با این وجود نتوانست در مقابل سیل خروشان توده استقامت کند.
اطلاعاتیها، ارتش و سپاه و بسیجیها نیز جزئی از این توده‌اند که در زیر ظلم و ستم نظام کباب می‌شوند، ولی جادوگر ولایت آنها را برای حفاظت از عرش خود طلسم کرده است. ما باید آنها را بفهمانیم که به مردم بپیوندند و برای حفظ عرش لرزان ولایت فقیه مستبد که در حال فرو ریختن است برادر خود را نکشند.
5. استفاده از وسایل اطلاع رسانی تقلیدی...
شاید انترنت و ماهواره یکی از وسائل عمده اطلاع رسانی امروزی باشد، ولی فرعون می‌تواند آنرا قطع کند. و همچنین تلویزیون و رادیو و موبایل. جنبش مردمی ما باید حالت خوشه‌ای و تیمی داشته باشد، که هر خوشه را با خوشه دیگر رابطی، و ما بتوانیم یک پیام را در کوتاهترین مدت به همه کشور برسانیم.
6. پرهیز از هر گونه مواجه مسلحانه...
دیکتاتور آرزو دارد، در هنگام تظاهرات مردمی نوعی درگیری مسلحانه بوجود آید تا به بهانه آن مردم را قلع و قم کند! فرعون مصر در این راستا بسیار تلاش کرد؛ برخی از مزدوران خود را در بین مردم جای داد و به ارتش حمله کردند و برخی را کشتند، برخی به ممتلکات عمومی تجاوز کردند، مناطقی را آتش زدند، افرادی را کشتند، ولی جنبش مردمی توانست آنها را کشف کند، و خود بصورت بسیار آرام و سلمی پیش رود. این روند شخصیت جنبش مردمی و مسالمت آمیز بودن آن و حقانیت مطالب آنها را بروز می‌دهد و باعث می‌شود وجدان خفته‌ی بسیاری از سربازان ولایت مستبد فقیه بیدار شده به صف مردم بپیوندند، و حقانیت دیکتاتور خودبخود از او سلب شود.

0 نظرات: