درسهایی از مدرسۀ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم

قطره‫ای از اقیانوس بیکران پیک آسمان صلی الله علیه وآله وسلم
حمد و سپاس بیکران مر خدای را، و به نام او ...
به نام خدایی که جان آفرید
سخن گفتن اندر زبان آفرید

خداوند بخشنده‌ی دستگیر
کریم خطا بخش پوزش پذیر

و سلام و درود و صلوات بر پیامبر ما، آخرین پیک آسمان، رسول هدایت و رستگاری...

کریم السجایا جمیل الشیم
امام رسل، پیشوای سبیل
نبی البرایا شفیع الامم

امین خدا، مهبط جبرئیل
شفیع الوری، خواجه بعث و نشر
امام الهدی، صدر دیوان حشر

کلیمی که چرخ فلک طور اوست
همه نورها پرتو نور اوست

ادامه مطلب

0 نظرات: