بکش و تشییع جنازه کن

نظام سیاست کشتن و تشییع جنازه کردن را برای مقابله با جنبش مردم تصویب کرده است و دومین نفری را که در تظاهرات بیست و پنجم بهمن کشته بود، خودش تشییع جنازه کرد. از آنجایی که هر ایرانی‏ای بعد از مرگ با بی آبرویی صدور جعلی کارت بسیج مواجه هست و در راستای پیوستن به جنبش «من بسیجی نیستم» اینجانب هم اعلام می‏دارد چنانچه به مرگ طبیعیِ طبیعی، طبیعیِ غیرطبیعی، طبیعی مشکوک، مشکوک طبیعی و غیره وفات کردم و هر نوع کارت از جمله کارت بالا را برایم منتشر کردند کذب محض است و من بسیجی نبوده و نیستم و آب پرتقال طبیعی هم دوست ندارم چه رسد به ساندیس.

0 نظرات: