شهید استاد مجاهد حامد خراسانی (عثمان)

شهید حامد خراسانی معروف به عثمان استاد در متفجرات،تصنیعات وسموم.
استادی بود از دیارخراسان ، مهربان با استعداد و دل سوز همیشه به فکر این بود تا چیزی جدید ی کشف و درست کند تا بتواند به اسلام خدمتی کرده باشد ودر کارش همیشه موفق بود و در آخر به درجه شهادت نائل گردید.
الله تعالی روحش را شاد کند و به شاگردانش توفیق عمل دهد تا با تعالیم دادن به مجاهدان اسلام، پوزه رژیم را به خاک بمالند.انشاءالله
سرود زیبای شهیدمن به کام دل رسیدم من که توسط شهیدعثمان سروده شده را برای شما دوستان گذاشتم0 نظرات: