صبرا صبرا ای ایران جیش عمر می آید

صبرا صبرا ای ایران جیش عمر می آید
ظلم جباران وقت زود به سر می آید
بر هر چه کفرند کمین بر پا کنند شریعت
هستند خواهان عزت و حامی عدالت
ای فرزندان مجوس وقت شما سر آید
جیش فاروق اعظم یکبار دیگر آید
از خون عبدالمالک میدان گشته آباد
به همت دلیران ایران گردد آزاد
خون محمدعمر تا قیامت جاری شد
برای امت ما باعث بیداری شد
نام شهیدان ما تا ابد ماند جاوید
پرچم پاک توحید پاینده است چو خورشید
مجاهدان می آیند با شمشیرهای بران
برای انتقام و فتح تمام ایران
مجاهدان می آیند با پرچم سیاه
گویند ناصر خداست جز او نداریم اله
ای جوانان ایران کرد،بلوچ،ترکمن...
آئید درون میدان آزاد سازید وطن
«ام عبدالمالک»
دوستدارشهدای جندالله

0 نظرات: