دین بی‫ نیاز


آن یکی بادی به گلو انداخته آه صداقت‫نما و زهدگرایانه‫ای سر داده گفت: هدف من خدمت به دین است، اگر من نباشم اسلام از این منطقه ریشه کن می‫شود!
آن دیگری سرش را خوارند و پزی داده گفت: جماعت ما نقش کلیدی داشت، اگر ما نمی‫بودیم طی سالهای پیش اثری از اسلام در این کشور نمی‫ماند!
آن سومی انگشتانش را در لابلای محاسن درازش چرخی داده، گفت: وجود ما در منطقه رکیزه اساسی حفظ توحید و یکتاپرستی بود، ما نمی‫بودیم موج شرک و خرافات همه کشور را دربر می‫گرفت!!..
این تصورات سطحی مرا بیاد آن گروهی از عربهای صحرانشین کوته فکر انداخت که مغرورانه اسلام آوردنشان را به رخ پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) می‫کشیدند و بر ایشان منت می‫نهادند!
قرآن که عزت و کرامت نمادی از شخصیت اوست، با این دید احمقانه که تصوری است از تکبر و خودبینی در قلبهای چرکین با شدت برخورد کرده، برای پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) پستی این تصور را بر ملا نموده، بدو گفت که واقعیت را به آنها گوش زد کند:
«يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّـهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ » ﴿الحجرات/١٧﴾
{آنها بر تو به مسلمان شدن منّت می‌گذارند، بگو: شما به اسلام خود بر من منّت منهید بلکه اگر راست می‌گویید (و ایمان حقیقی دارید) خدا بر شما منّت دارد که شما را به سوی ایمان هدایت فرموده است. }
انسان به ذات خود هیچ است و از جمله ناتوانترین موجودات خلقت! این خداوند متعال است که افرادی که با اختیار و عقل و درایت خود دین فطرت و سعادت را بر می‫گزینند را توفیق می‫دهد در راه خدمت به دین کوششهایی روا دارند। پس اگر قرار است کسی را فضلی و منتی بر دیگری باشد این فضل و منت از آن خداست که بر تو ای بنده ناچیز نظر رحمت و لطف کرده، تو را در راه خدمت به دین توفیق بخشیده، و از سپاس و شکر خداست که با تواضع و فروتنی خود را هیچ دانی و هر آنچه است را از آن رحمت و فضل خداوند بشمری و منت او را بر خود احساس کنی.
ادامه مطلب....

0 نظرات: