جوانان مسلمان باید به دنبال علم بروند


مولانا عبدالعزیز- رحمه الله- در فرازی از سخنرانی‏هایش می‏ فرمود: امروز مسلمانان به دنبال علم و دانش و علوم دانشگاهی نمی‌روند. دست روی دست گذاشته منتظرند همه چیز مفت و مجانی در اختیار آنها قرار گیرد.
کفار همواره تلاش می‌کنند و به دنبال علم، دانش، صنعت و دیگر فنون می‌روند و شب و روز فعالیت می‌کنند تا به اهداف خود برسند.
اگر مسلمانان هم بخواهند خودکفا شوند و به شرق و غرب نیازی نداشته باشند، باید جوانان ما به دانشگاه بروند، تحصیل کنند و در عین حال متدین و مؤمن باشند. به دنبال اختراعات و اکتشافات جدید بروند و اوقاتشان را بیهوده سپری نکنند.

0 نظرات: