مولوی موسی زاده و چند تن دیگر از علمای اهل سنت آزاد شدند


مولوی عبیدالله موسی زاده، امام جماعت یکی از نمازخانه های اهل سنت تهران، و چند تن دیگر از علمای اهل سنت خراسان رضوی، آزاد شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین، مولوی عبیدالله موسی زاده، که در تاریخ یکشنبه 89/11/17 توسط نیروهای امنیتی تهران، بازداشت شده بود، پس از 35 روز بازداشت، شب یکشنبه 89/12/22، با قید وثیقه آزاد شد.
گفتنی است مولوی عبیدالله موسی زاده، در جريان حمله نیروهای امنیتی به یکی از نمازخانه‏های باسابقه اهل‏سنّت در تهران، و پلمب این نمازخانه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
خبر دیگر اینکه تعدادی از علمای اهل سنت در خراسان رضوی، که مدتی قبل در شهرستانهای "تایباد" و "مشهد" بازداشت شده بودند، نیز چند روز قبل با قید وثیقه آزاد شدند.
همچنین شایان ذکر است که مولوی محمد فاضلی، که مدتی قبل از سمت امامت جمعه شهرستان تایباد برکنار شده و پس از آن بازداشت شده است، همچنان در بازداشت به سر برده و در وضعیت نامعلومی قرار دارد.

0 نظرات: