دو جوان بي گناه در منطقه پيرسوران با رفتن روي مين به شهادت رسيدند

به گزارش خبر گزاري سرحد نيوز: حدود يك ماه پيش دو جوان بي گناه در منطقه پيرسوران استان سيستان و بلوچستان به شهادت رسيدند اين دو جوان بي گناه بلوچ به نامهاي (كمال شه بخش فرزند ولي محمد و كريم شه بخش فرزند مهراب) براي رسيدگي به دامهاي خود در كوههاي اطراف پيرسوران مي روند كه در حين بازگشت با رفتن روي مين به شهادت مي رسند. سه سال پيش نيز دو جوان بلوچ براي تفريح به كوههاي پيرسوران رفته بودند كه با رفتن روي مين يكي از اين دو جوان به شهادت رسيد و ديگري بيناي خود را از دست داد . اين جوانان بلوچ به كدام گناه مستحق چنين حكمي شدند. آيا به جرم بلوچ بودن يا به جرم سني بودن. حكومت نا مشروع ايران بيشتر مناطق كوهستاني سيستان و بلوچستان را بخصوص كوههاي اطراف پيرسوران را مين گذاري كرده است تا به گفته خود با عوامل قاچاق مواد مخدر مبارزه كند اما در واقع هدفي جز مبارزه و ريشه كن كردن مردم بلوچ و اهل سنت ندارد . پس اي كاش همه ما مردم بلوچ و اهل سنت از خواب غفلت بيدار مي شديم و دست به دست هم مي داديم و در مقابل اين همه جوروستم ايستادگي مي كرديم تا شايد دوباره شاهد از دست دادن جوانان خود نبوديم . با آرزوي پيروزي و سر بلندي ملت بلوچ واهل سنت .

0 نظرات: