مجاهدان بندگان محبوب خداوند متعال

مجاهدان بندگان محبوب خداوند متعال
جهاد درراه الله یکی ازعظیم ترین ومحبوب ترین احکامات خداوندمتعال است وکسانی که در راه الله با مال و جان خود جهاد می کنند عظیم ترین ومحبوب ترین بندگان خداوند متعال هستند زیرا که آنها به خاطر رضای الله عزیزترین ومحبوب ترین چیزخودرا که جان باشد فدای رب العالمین می کنند ،آنها کسانی هستند که به خاطر اعلای کلمة الله خود را فدا میکنند آنها، آن انسانهای عظیمی هستند که هر وقت در فکر رضای مولای خود هستند،آنها کسانی هستند که همیشه حامی مظلومان هستند خلاصه این که آنها بسیار انسانهای عظیمی هستند چنانچه خداوند متعال درمورد آنان میفرماید:
لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (نساء/۹۵)
»مؤمنان خانه نشین غیراهل ضرر،با آن مجاهدانی که با مال وجان خوددر راه الله جهاد می کنند یکسان نیستند « اهل ضرر: اهل معاذیراند که عذرهایی چون بیماری، معلولیت، نا بینایی ،لنگی وغیره به آنان ضرروارد نموده،تا بدان جا که از جهاد بازشان داشته است، پس اگر نیت وعزم مؤمنان معذور فقط این باشد که در صورت نبود عذر،قطعا به جهادمی رفتند،دراین صورت آن معذوران نیز در درجه ی مجاهدان قرارداشته ومانند پاداش ایشان را دارند چنانکه در حدیث شریف آمده است: رسول خدا (ص) در یکی از غزوات خطاب به مجاهدان فرمودند:قطعا در مدینه مردمانی هستند که شما هیچ مسیری را نپیموده وهیچ وادی ای را پشت سرنگذاشته اید،مگراینکه با شما درآن همراهند.اصحاب گفتند :یا رسول الله (ص) در حالی که درمدینه هستند با ما همراهند؟ فرمودند:آری وجودعذرایشان را بازداشته است آنگاه خدای عزوجل دربیان برتری مجاهدان برخانه نشینان می فرماید:«خداوند کسانی را که با مال وجان خود جهاد می کنند، به درجه ای بر خانه نشینان مزیت بخشیده » یعنی یاد و نام آنان را بلند گردانیده وبا مدح وثنای خود،به ایشان برتری بخشیده است.مراد از درجه ی برتری در اینجا، برتری آنها برغیر معذوران است، چه
دارندگان عذر در صورتی که نیتشان صحیح باشد ، درجه ای همانند بامجاهدان را دارنند - چنانکه گفتیم « و خداوند همه را اعم از مجاهدان وخانه نشینان را وعده نیکو داده یعنی وعده ی پاداش نیکو داده که همانابهشت است.و خداوند جهاد گران را بر جهاد گریزان به پاداشی عظیم برتری داده است که این پاداش عظیم عبارت است از:
دَرَجاتٍ مِنهُ وَمَغفِرَةً وَ رَحمَةً وَ کَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِیماً(نساء/96)
درجات و مرتبه هایی «بس بزرگ از جانب او» به قولی مراد از درجات در اینجا ، همان درجۀ سابق است به قولی دیگر معنی این است که حق تعالی مجاهدان را بر خانه نشینان معذور، به یک درجه برتری داده،اما مجاهدان رابرخانه نشینان جهاد گریزغیر معذور،به درجات ومرتبه های بیشتری برتری بخشیده است در حدیث شریف به روایت ابوهریره آمده است که رسول خدا(ص)فرمودنددربهشت صددرجه است وخداوندآنها رابرای مجاهدان فی سبیل الله آماده نموده وفاصلۀ میان هردودرجه،همانند فاصلۀمیان آسمان وزمین است ونیزارزانی داشته است به آنان«آمرزش و بخشایش را و خدا آمرزنده و مهربان است » چرا که عذر را می پذیرد وپاداش را ارزانی می دارد باید دانست که این آیه بر جهاد فرض کفایی دلالت دارد جهادفرض کفایی جهادی است که اگرتعدادکافی از مسلمانان به آن بپردازند ،مجاهدان به سبب آن ازپاداش برخوردار میگردندوخانه نشینان هم درنرفتن به آن گنهکار نمیشوند درحالی که اگرجهاد، فرض عین باشد،یافرض کفایه باشدولی شمارکافی ازمسلمانان بدان نپرداخته باشند ،دراین صورت خانه نشینان مرتکب گناه عظیمی شده اند چه به سبب آن سزاوار ورود به دوزخ هستند اما این که چه وقت جهاد فرض عین وچه وقت فرض کفایه است؟پاسخ به این سئوال تفصیلات بسیاری دارد،که اینک برخی ازاشکال آن رابه اختصاربیان میداریم. ۱-جهادفرض عین است،اگرامام(زمامدارمسلمانان)اعلام بسیج عمومی نفیرعام نماید.2-جهاد فرض عین است ،اگر سرزمینی اسلامی مورد تهاجم قراربگیرد، دراین صورت اگراهالی آن توان دفاع ازخود را نداشتند،فرضیت عینی به همجواران آنان انتقال می یابدوهمین طوردایره فرضیت قدم به قدم گسترده ترمیشود تا آنکه کل امت رادربرمیگیرد.۳-جهادفرض عین است اگر مرتدان یا کافران بر منطقه ای ازمناطق مسلمانان مسلط شده باشند واگر همه مسلمانان در امنیت قرار داشته باشندجهاد فرض کفایه است.یعنی دراین صورت،باید درراه انتشاردعوت اسلامی باجبهه ای ازجبهات دار حرب بجنگند.


0 نظرات: