اربکان یک تجربه پیروز


ویژۀ سنی نیوز:
شب تاریک ظلم و ستم و دیکتاتوریت بار دگر بر ترکیه لنگر انداخت. تيكي از مساجد تاريخي در تركيها اینکه شخصیتی کلیدی در تاریخ ترکیه ظهور کرد. البته در لباس یک مهندس تحصیلکرده غرب. او کسی نبود جز رهبر اسلام سیاسی ترکیه نجم الدین اربکان که در 8/ اسفندماه 1389 درگذشت.
اربکان جوانی بسیار زیرک و فهمیده بود که بازی سیاست و ستیز چیره بر ترکیه را بخوبی درک کرده بود.
او فعالیت اسلامی خود را پله پله تعریف نمود. در ابتدا حزبی بنام (نظام ملی) در 1970 تأسیس کرد، که تنها شعار ملی گرایی سر می‌داد.
پس از آن در 1972م حزب "سلامت" را با شعار برپایی نظام عدل و انصاف تأسیس نمود. و در قالب آن پرده از نظام پوسیده و درهم شکسته لادینیت ارتش برکشید. این حزب که هیچ برنامه اسلامی را نمایان نمی‌کرد تنها در پی دست یابی به اصلاحات ملی بود.
رجب طیب اردغان در آن روزها دانشجوی اقتصاد و سیاست دانشگاه مرمره بود که اعجاب استادش اربکان را برانگیخت و با او در فعالیت سیاسی اسلامی همسفر شد.
فعالیتهای این جوان پویا و مخترع برخی از موتورهای تانکهای نظامی از چشم ارتش لادینی هرگز بدور نبود। ارتش در سال 1980 حزب سلامت را منحل اعلام کرد.
بقیه در ادامه مطلب

0 نظرات: