محمدجمال هبکی زندانی کُرد زیر شکنجه و فشار شدید


سنی نیوز: بنابر اخبار و گزارشهای دریافتی از منابع آگاه، محمد جمال هبکی از فعالان مذهبی اهل سنت شهرستان سقز و عضو مکتب قرآن که در تاریخ 17-12-1389 توسط مأموران امنیتی ایران بازداشت شده است.
از روز دستگیری تاکنون با شکنجه های شدید جسمی و روحی طاقت فرسا روبرو می باشد. تا او را - طبق روال جاری - وادار به اعتراف و اقرار به اتهامات دروغین وساختگی (وابستگی به خارج،مشکلات اخلاقی،و...) نمایند و اقرار و اعترافات ایشان را دستاویزی برای محکومیت خودش و ایجاد زمینه بر خورد شدیدتر با دیگر پیروان علامه احمد مفتی زاده و جلوگیری از فعالیتهای آنان قرار دهند.
و این درحالی است که پیروان مرحوم مفتی زاده صرفاً فعالیت مذهبی دارند و از هرگونه فعالیت سیاسی به شدت پرهیز می نمایند.

0 نظرات: