اتقوا الله - از خدا بترسید


حضرت امام حسن بصری رحمه الله تعالی علیه می فرماید :


پنج چیز نشانه ی تباهی قلب هستند


1 – به امید توبه گناه کردن


2 – تحصیل علم وعمل نکردن


3 – نبودن اخلاص در اعمال


4 – خوردن رزق وشکر نکردن


5 – از دفن کردن مردگان عبرت نگرفتن

0 نظرات: