زیباترین


زیباترین معشوق : الله


زیباترین بانگ : الله اکبر


زیباترین ستون : نماز


زیباترین آواز : اذان


زیباترین خانه : کعب


زیباترین مرگ : شهادت


زیباترین عمل : عدالت


زیباترین اغوش : آغوش مادر
زیباترین دعا : ربنا


زیباترین دوست : کتاب


زیباترین لحظه : پیروزی


زیباترین رحمت : باران
زیباترین تشکر : جزاکم الله خیرا


زیباترین حرف : حق
زیباترین کسب : کسب علم


زیباترین زینت : ادب
زیباترین ناله : نیایش


زیباترین کلمه : محبت
زیباترین نیکی : نیکی به پدر و مادر


زیباترین دین : اسلام
زیباترین ذکر : سبحان الله و بحمده و لااله الا اللهخاطرات روزانه ابوعمار

0 نظرات: