بلوچستان، دستگیری های فله ای مردم در آستانه ورود احمدی نژاد به بهانه تامین امنیت!

بار دیگر ریس جمهور خود خوانده جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد قدم بر خاک بلوچستان گذاشت او و همه اطرافیانش خوب می دانند احدی در این سرزمین سراسر مرید پیامبر و صحابه برای او فرش قرمز که پهن نکرده است هیچ، شدیدا هم از او که دشمن میهن و مسلمین است متنفرند و هر بار هم پس از سفر او بر میزان و شدت این انزجار و نفرت افزوده میشود.
پس به راستی هدف او از این آمدنها و قدم رنجه فرمودنها چیست؟!
هر چه هدف او هست یا نیست بماند برای خودش اما تاثیر این سفرها تاکنون برای مردم منطقه چیزی جز نکبت ونقمت نبوده است که به برخی ازعواقب آن به صورت تیتروار می‫پردازم
دستگیریهای گسترده و فله ای مردم از عوام و خواص در آستانه ورود احمدی نژاد به بهانه تامین امنیت!!
تعطیلی مدارس و ادارات و حضور و غیاب دانش آموزان و کارمندان در کنار صف پاسداران و بسیجیان و… برای ایجاد سیاهی لشکر گسترده در برابر دوربینهای حکومتی!!
تحقیر اهل سنت و تمسخر عقاید حقه ایشان و بی اعتنایی به علما بخصوص رهبر اهل سنت ایران!!
اقدام به تهدید و ارعاب اهل سنت در سخنرانی ها و با رفتارهای خشونت بار ماموران و…
ایجاد روحیه در وابستگان و مزدوران با حاتم بخشی های فراوان از کیسه ملت!!
افتتاح های نمایشی و یک بار مصرف صرفا جهت پخش قسمت های جدید سریال روبانهای پاره!!
جمع آوری نامه های فراوان و دادن سله در راستای گسترش فرهنگ گدا پروری!!
در این دنیا پهناور و با بالا رفتن رشد فرهنگی و عقلی ملت ها چه عجب است که هنوز می‫بینی رهبران خود باور ملت ما هنوز رشد نکرده‫، با عقل های قرون وسطایی تصور می‫کنند ملت ها زرخرید پدری آنهایند، که به ارث برده‫ اند!
نه احمدی نژاد، ونه جناب ولی فقیه او سر سوزنی در دلهای مردم غیور و وطن دوست بلوچستان نه جایی دارند و نه مکانت و احترامی.
پرسش اینجاست که چطور ملت بلوچی که قلب هایی به وسعت صحراهای بی ساحل، و صبر و متانت و بزرگمردی و رشادت و انسان دوستی آنان زبان زد خاص و عام است از رهبران کشور خود چنین نفرت دارند؟!
و حتما جوابش در میدان عمل بر کسی پوشیده نیست! جواب این پرسش در پرسشی حیران نهفته است:
مگر بلوچ ها از این نظام نفرت انگیز و ضد انسانی ولایت فقیه چه خیری دیده‫ اند که آنرا دوست داشته باشند؟!
دست کرم و سخاوت بیت رهبری ( یا خانه اشباح) برای این استان جز؛ تبعیض نژادی، فقر و فحشا، اعتیاد و بیکاری، گسترش فرهنگ مزخرف تشیع صفوی با حربه زر و زور، کشتار جوانان بیگناه، سربریدن علما و دانشمندان فداکار، تفرقه اندازی و… چه ارمغان های دیگری داشته؟!
سنی نیوز

0 نظرات: