کـلـیـسـایی بـا اسـتـخــوان چـهـل هـزار مـسـلـمــان
کـلـیـسـایی بـا اسـتـخــوان چـهـل هـزار مـسـلـمــان
در شهر سدلیک واقع در جمهوری چک، کلیسایی هست که از چوب ،آجر و فلز درست نشده ، بلکه از استخوان های مسلمانان درست شده است!
در سال ۱۲۱۸ پاپ وقت،برای نشان دادن غرورش دستور داد این کلیسا را از استخوان های مسلمانانی که برای ساخت این کلیسا کشته شده بودند،درست کنند.
در ساخت این کلیسا استخوان چهل هزار مسلمان به کار رفته است.و صلیبیان می گویند مسلمان ها تروریست هستند.
یا الله ما را توفیق ده تا این ها ملعون ها را نابود کنیم.

0 نظرات: