ما برای اعلاء کلمة الله می جنگیم

ما برای اعلاء کلمة الله می جنگیم
ما اینجا، برای مشتی خاک یا برای مرزهای موهومی که سایس و بیکو ترسیم کرده اند، نمی جنگیم و نیز برای آن نمی جنگیم که طاغوتی عربی جای طاغوتی غربی را بگیرد، بلکه جهاد ما والاتر و متعالی تر است.
ما برای اعلاء کلمة الله می جنگیم تا دین و عبودیت خالصانه از آن الله گردد:{ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلّه: و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای(غلبه کفر وشرک) باقی نماند و دین خالصانه از آن خدا گردد}.[انفال/۳۹].
و هر کس که با این هدف مخالفت کند و یا در راه رسیدنمان به این هدف جلوی ما بایستد،چنین کسی دشمن ما و هدف شمشیرهایمان است هر چه که اسمش باشد و هر چه که نسبش باشد.
ما دینی داریم که الله آن را به عنوان میزان و داور فرو فرستاده است،سخنش فیصله بخش و قاطع بوده و حکمش گزافه وشوخی نیست،این دین نسب بین ما و مردم می باشد،موازین ما -بحمدالله- آسمانی ، احکاممان قرآنی و قضاوتهایمان نبوی است.
فارس های مسلمان برادران محبوب ما هستند و بلوچ های کافر دشمن منفور ما،حتی اگر ما و او در یک رحم مشترک باشیم.

0 نظرات: