تصور زیبایی از امیر حرکت جیش العدل صلاح الدین فاروقی حفظه الله


خداوند متعال حافظ و ناصرشان باشد
به امید پیروزی حق بر باطل

0 نظرات: